Thessalonikicityguide.gr


    Χρήσιμες πληροφορίες

Προσθήκη στα αγαπημένα Τριτη, 29 Σεπτεμβρίου 2020  
Αρχική Σελίδα > ΠΟΛΗ Save page as pdf   send   print

Εκπαίδευση

Στον τομέα της εκπαίδευσης και ερευνητικής δραστηριότητας, η Θεσσαλονίκη έχει να επιδείξει σημαντική παρουσία και δράση.
 
ΑΝΩΤΑΤΗ - ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Στη Θεσσαλονίκη στεγάζονται δύο από τα μεγαλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα Ανώτατης εκπαίδευσης της χώρας, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Στις περισσότερες σχολές/τμήματα λειτουργούν Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών, που είτε οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) είτε σε Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ). Στον τομέα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σημαντική είναι και η παρουσία του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης (ΤΕΙ-Θ), που απαρτίζεται από 5 σχολές και στεγάζεται κοντά στη Βιομηχανική περιοχή της Θεσσαλονίκης (Σίνδος). 
Η φοίτηση στα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών στα παραπάνω ιδρύματα είναι δωρεάν και είναι εφικτή μετά από επιτυχή εισαγωγή των υποψηφίων σπουδαστών από συμμετοχή τους σε Πανελλήνιες εισαγωγικές εξετάσεις. Η φοίτηση στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών γίνεται μετά από επιτυχή συμμετοχή τους σε εξετάσεις, ή μετά από επιλογή τους  βάση των κριτηρίων εισαγωγής κάθε προγράμματος. Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές για περισσότερες πληροφορίες θα πρέπει να απευθύνονται στη σχολή ή τμήμα επιλογής τους.

Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας
Tο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος (http://www.ihu.edu.gr/) ιδρύθηκε το 2005 (Νόμος 3391) και αποτελεί το πρώτο δημόσιο ελληνικό πανεπιστήμιο που προσφέρει μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα. Το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και  έχει ως αποστολή να παρέχει ανώτατη εκπαίδευση ιδίως σε αλλοδαπούς αλλά και ομογενείς που ενδιαφέρονται να σπουδάσουν στην Ελλάδα. Απώτερος στόχος είναι η προώθηση της χώρας ως διεθνούς εκπαιδευτικού προορισμού και η διεθνοποίηση της ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης.
 
Από την σύστασή του το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος επικεντρώθηκε, εκτός από την έρευνα, στην παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης με βασικούς άξονες την ακαδημαϊκή αριστεία, τον διεθνή προσανατολισμό και την ουσιαστική εναρμόνιση με τις αναπτυξιακές ανάγκες της ευρύτερης κοινωνίας για την προετοιμασία των επόμενων γενεών επιστημόνων και στελεχών με υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης. Αυτό επιτυγχάνεται με την υποστήριξη διακεκριμένων ακαδημαϊκών από τα ελληνικά ΑΕΙ, και την αξιοποίηση επιφανών ομογενών και αλλοδαπών πανεπιστημιακών από το εξωτερικό.
 
Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για ικανά, εξειδικευμένα στελέχη στο χώρο της Οικονομίας, των νέων Τεχνολογιών και του Πολιτισμού, καθώς και τον κρίσιμο ρόλο των παραπάνω επιστημών σήμερα, τα προγράμματα σπουδών οργανώθηκαν στο πλαίσιο τριών Σχολών: της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών, της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, και της Σχολής Επιστημών Τεχνολογίας.

Οι παραπάνω Σχολές προσφέρουν τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:
 
1)    Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών (http://www.econ.ihu.edu.gr/)
      - Executive MBA
      - MSc in Management
      - MSc in Banking & Finance
      - MSc in Sustainable Development
        Streams: Sustainable Strategies | Sustainable Tourism
      - MSc in Strategic Product Design
        Streams: Product Development | Operational Design
      - LLM in Transnational and European Commercial Law & Alternative Dispute Resolution
 
2)    Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών (http://www.hum.ihu.edu.gr/)
      - MΑ in Black Sea Cultural Studies
      - MA in Art, Law and Economy
 
3)    Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας (http://www.tech.ihu.edu.gr/)
      - MSc in Information and Communication Technology (ICT) Systems
      - MSc in Energy Systems
        Streams: Energy Systems Management | Renewable Energy
                                  
Υποβολή αιτήσεων
Τα Masters ξεκινούν κάθε Οκτώβριο και η φοίτηση σε αυτά διαρκεί δώδεκα (12) μήνες. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και επιλογής είναι διαρκής μέχρι την συμπλήρωση των θέσεων.
Το executive MBA ξεκινά κάθε Ιανουάριο, διαρκεί δύο (2) έτη και απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων.
 
Υποτροφίες
Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος προσφέρει ένα αριθμό υποτροφιών σε επιλεγμένους υποψήφιους, όταν αυτοί πληρούν ένα συνδυασμό αντικειμενικών κριτηρίων (ακαδημαϊκή επίδοση, επαγγελματική προϋπηρεσία).
 
Γραφείο Σταδιοδρομίας
Παράλληλα με τα ακαδημαϊκά προγράμματα, το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος μεριμνά για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων που κρίνονται εξαιρετικά απαραίτητες στην σύγχρονη αγορά εργασίας, ενώ ταυτόχρονα και σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, λειτουργεί Γραφείο Σταδιοδρομίας ‘‘Career Office’’ για την προετοιμασία και υποστήριξη των αποφοίτων στην εξεύρεση εργασίας.        
 
Στόχος μας είναι, συνδυάζοντας ένα υψηλό επίπεδο διεπιστημονικής θεωρητικής γνώσης και πρακτικής εφαρμογής, το Διεθνές Πανεπιστήμιο να αποτελέσει ταυτόχρονα ένα ζωντανό χώρο επιμόρφωσης και επικοινωνίας για νέους επαγγελματίες και επιστήμονες από όλο τον κόσμο, αλλά και ένα σύνδεσμο ανάμεσα σε ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς οργανισμούς και φορείς, της  Ελλάδας και του Εξωτερικού.
 
ΑΛΛΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δημόσια ΙΕΚ
Τα δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που λειτουργούν στη Θεσσαλονίκη και στην ευρύτερη περιοχή, είναι:

ΙΕΚ ΕΠΑΝΟΜΗΣ
ΙΕΚ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΙΕΚ ΘΕΡΜΗΣ
ΙΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1ο
ΙΕΚ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ
ΙΕΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
ΙΕΚ ΣΙΝΔΟΥ
ΙΕΚ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ
 

Ιδιωτικά ΙΕΚ
Τα ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που λειτουργούν στη Θεσσαλονίκη και στην ευρύτερη περιοχή, είναι:

E.S.P.
HOTELIA
MOKUME
ΑΚΜΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ
ΔΕΛΤΑ
ΚΕΜΟΣ
ΞΥΝΗ
ΠΑΣΤΕΡ

 
Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Δήμου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία  με  καθηγητές  του ΑΠΘ και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας,  υλοποιεί  κάθε χρόνο πρόγραμμα Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Στους κύκλους μαθημάτων-σεμιναρίων του Ανοιχτού Πανεπιστημίου έχουν δικαίωμα εγγραφής ενήλικες άνω των 18 ετών,  ανεξαρτήτου επιπέδου σπουδών. Η εγγραφή σε κάθε κύκλο σπουδών ανέρχεται στο ποσό των 10 €.
 
Το Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών ιδρύθηκε το 1966 με πρωτοβουλία καθηγητών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Σκοπός του είναι η έρευνα της Βυζαντινής Ιστορίας, Φιλολογίας, Θεολογίας, Αρχαιολογίας και Τέχνης, και του Βυζαντινού Δικαίου. Στους σκοπούς του Ιδρύματος περιλαμβάνονται και η εξειδίκευση επιστημόνων ημεδαπών και αλλοδαπών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, όπως και η κατάρτιση ειδικών ερευνητών. Περιλαμβάνει 5 ερευνητικά τμήματα, που επιδιώκουν την ανάπτυξη έρευνας για την μελέτη και προβολή του Βυζαντινού Πολιτισμού. Στεγάζεται από το 1998 στο νεοκλασικό διατηρητέο κτήριο «Μέλισσα» στην οδό Βασ. Όλγας 36.
 
Tο Ίδρυμα Mελετών Xερσονήσου του Aίμου (IMXA) ιδρύθηκε το Mάρτιο του 1953. Λειτούργησε για είκοσι χρόνια ως παράρτημα της Eταιρείας Mακεδονικών Σπουδών. Aπό το 1974 αποτελεί ανεξάρτητο NΠΙΔ και τελεί υπό την εποπτεία του Yπουργείου Πολιτισμού. Στις δραστηριότητές του περιλαμβάνονται: α) έρευνα σε θέματα ιστορίας, αρχαιολογίας, πολιτισμού, διεθνών σχέσεων, οικονομίας του βαλκανικού χώρου, β) έκδοση επιστημονικών συγγραμμάτων και περιοδικών, γ) οργάνωση συνεδρίων και επιστημονικών συναντήσεων, δ) διδασκαλία των βαλκανικών γλωσσών, της ρωσικής, της πολωνικής, της τσεχικής και της αραβικής και ε) λειτουργία θερινών μαθημάτων ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και πολιτισμού για ξένους σπουδαστές. Στεγάζεται σε κτήριο της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, επί της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου.
 
 
Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας λειτουργεί από το 1994. Είναι ερευνητικό ίδρυμα, που ιδρύθηκε ως NΠΙΔ και εποπτεύεται και χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Συναρμοδιότητα στη διοίκησή του έχουν τα Υπουργεία Εξωτερικών και Πολιτισμού. Φιλοξενείται στο Πολιτιστικό κτήριο του Δήμου Καλαμαριάς. Απαρτίζεται από τέσσερα επιστημονικά τμήματα:     Λεξικογραφίας, Γλωσσολογίας, Στήριξης και Προβολής της Ελληνικής Γλώσσας, και    Γλώσσας και Λογοτεχνίας. Αποστολή του είναι: α) η έρευνα της ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, β) η έρευνα της γλωσσικής αγωγής και πολιτικής, γ) η πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας, δ) η παραγωγή ερευνητικού και διδακτικού υλικού για την προβολή και διάδοση της ελληνικής γλώσσας, ε) η γλωσσική στήριξη και αρωγή των παλιννοστούντων και του αποδήμου ελληνισμού, και στ) η ενίσχυση των διδασκόντων την ελληνική γλώσσα στο εσωτερικό και εξωτερικό.

 
To Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης ανήκει στο διεθνές δίκτυο των Γαλλικών Ινστιτούτων. Προτείνει μαθήματα γαλλικών για όλα τα επίπεδα, καθώς και σεμινάρια επαγγελματικής επιμόρφωσης. Είναι πιστοποιημένο κέντρο των εξετάσεων DELF-DALF, Sorbonne και των εξετάσεων γαλλικής γλώσσας για τη Βόρεια Ελλάδα. Στεγάζεται σε κτήριο επί της οδού Λεωφόρο Στρατού.

           
To Goethe-Institut Θεσσαλονίκης είναι ο πιο δημοφιλής φορέας εκμάθησης της γερμανικής γλώσσας και διεξαγωγής διεθνώς αναγνωρισμένων εξετάσεων στην πόλη. Εκτός από τμήματα γενικότερου προσανατολισμού σε όλα τα επίπεδα για ενήλικες και νέους προσφέρει και ειδικά τμήματα. Το Γλωσσικό Τμήμα παρέχει επίσης τη δυνατότητα εκμάθησης γερμανικών στη Γερμανία. Διοργανώνει επίσης workshop και σεμινάρια για καθηγητές γερμανικών.

           
Η Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης, είναι ένα ανεξάρτητο, μη κερδοσκοπικό εκπαιδευτικό ίδρυμα που ιδρύθηκε το 1904 για να εξυπηρετήσει τον αγροτικό πληθυσμό στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Τα εκπαιδευτικά του τμήματα περιλαμβάνουν το Γυμνάσιο, το Κολέγιο Αγροτικών Σπουδών "Δημήτρης Περρωτής" και το Τμήμα Δια Βίου Μάθησης. Το σχολείο προετοιμάζει τους αποφοίτους του στους τομείς της γεωργίας και της επιστήμης των τροφίμων, παρέχοντας διδασκαλία σε θέματα επιχειρηματικών πρακτικών που είναι οικονομικά βιώσιμες και οικολογικές.
 
 
Το CITY College ιδρύθηκε το 1989 στη Θεσσαλονίκη και από το 2009 λειτουργεί ως Διεθνές Ακαδημαϊκό Τμήμα του βρετανικού Πανεπιστημίου του Sheffield. Είναι το έκτo ακαδημαϊκό τμήμα του βρετανικού Πανεπιστημίου και το μόνο που λειτουργεί εκτός Μεγάλης Βρετανίας. Διαθέτει 3 ακαδημαϊκά τμήματα (Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών, Τμήμα Πληροφορικής και Τμήμα Ψυχολογίας) και προσφέρει πτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.

 
Ιδρύθηκε το 1942 ως πρώτη σχολή μουσικής Συντριβανίου δίπλα στη ΔΕΘ. Στο Ωδείο λειτουργούν όλες οι σχολές και τάξεις (πιάνου, εγχόρδων, πνευστών, κρουστών, ανωτέρων θεωρητικών, μουσικοπαιδαγωγικής, ηλεκτρονικής μουσικής) που οδηγούν στη χορήγηση κρατικού αναγνωρισμένου πτυχίου. Ολοκληρώνονται δε μέσα από την πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών που οδηγούν στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος. Υπάρχουν επίσης τμήματα μουσικής προπαιδείας για παιδιά προσχολικής ηλικίας και τμήμα ηχόγνωσης (ειδική εκπαίδευση ακοής), για παιδιά περίπου 8 ετών. Λειτουργούν 4 εκπαιδευτήρια: το Κεντρικό Ωδείο στην οδό Εγνατίας 115, το εκπαιδευτήριο του ωδείου στο Πανόραμα (Κομνηνών 36), το εκπαιδευτήριο του ωδείου στον Πολυχώρο Τέχνης Villarte, και το εκπαιδευτήριο του ωδείου στον Εύοσμο (Π. Μελά 25 & Μητρούση 1).
Share

Facebook Follow us on Twitter  Youtube channel 

    Ημερολόγιο Εκδηλώσεων
Σεπτέμβριος 20
ΚυΔεΤρΤεΠεΠαΣα
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
       
Αναζήτηση εκδήλωσης
 έως Προσφορές Thessaloniki City Guide 


Σπουδές στον κόσμο


Άδεια Creative Commons
Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας χορηγείται με άδεια
Creative Commons
Αναφορά Δημιουργού 3.0 Ελλάδα

Τρόποι διαφήμισης της επιχείρησής σας
Θέσεις εργασίας | Site map | Όροι χρήσης / Πολιτική Cookies / Πολιτική Απορρήτου | Credits
Συνήθεις Ερωτήσεις

©  2011-2020 thessalonikicityguide.gr
Πολιτιστικός και Τουριστικός
Οδηγός της Θεσσαλονίκης


Powered by NetGraphics